Zgoda na wyjazd do Energylandii

Święcenia kapłńskie diakona Krzysztofa Czapli
26 maja 2021
Program pielgrzymki – „Włochy znane i nieznane”.
1 czerwca 2021

Zgoda na wyjazd do Energylandii

Wyjazd do Energylandii w piątek 04.06.2021r. Rozpoczynamy Mszą świętą o godz.7.00. Wszyscy uczestnicy przed wejściem muszą oddać podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów zgody na udział w wycieczce. Serdecznie pozdrawiam i do piątku!

ZGODA NA WYJAZD DO ENERGYLANDII