Duszpasterze

Proboszcz:
ks. mgr Zbigniew Chajski
Urodzony w 1960 roku. Pochodzi z parafii pw. Ducha Świętego w Kielcach.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 roku. Mianowany proboszczem w 2016 r.

Wikariusz:
ks. mgr lic. Michał Glin
Urodzony w 1981 roku. Pochodzi z parafii pw. Świętego Stanisława BM w Białej (Archidiecezja Częstochowska).
Święcenia kapłańskie przyjął w 2011 roku. Mianowany w 2017 r.