Duszpasterze

Proboszcz:
ks. mgr Zbigniew Chajski
Urodzony w 1960 roku. Pochodzi z parafii pw. Ducha Świętego w Kielcach.
Święcenia kapłańskie przyjął w 1986 roku. Mianowany proboszczem w 2016 r.

Wikariusz:
ks. mgr Marcin Dzióbek
Urodzony w 1978 roku. Pochodzi z parafii pw. bł. ks. J. Pawłowskiego we Włoszczowie.
Święcenia kapłańskie przyjął w 2006 roku. Mianowany wikariuszem w 2023 r.