Historia Parafii

Parafię w Krajnie erygował bp Augustyn Łosiński w 1920 r. z macierzystej parafii w Daleszycach. Dużo wcześniej istniała tutaj drewniana kaplica i zabudowania dworskie. Dzisiejszy kościół pw. Chrystusa Króla budowano w latach 1926-1934. Kościół poświęcono w 1934 roku. Wojna spowodowała przerwanie prac. Mimo ciężkich i ubogich lat powojennych, ukończono mury i przykryto dach, wybudowano ogrodzenie i cmentarz.

Wnętrze świątyni w Krajnie zawiera zabytkowe jak i współczesne elementy wystroju. W centrum prezbiterium w ołtarzu głównym znajduje się dębowa figura Chrystusa Króla – patrona parafii. Dawniej zamiast figury prezbiterium zdobił zabytkowy ołtarz Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, pochodzący ze starej kaplicy. Na ścianach możemy podziwiać dwa odrestaurowane zabytkowe obrazy. Jeden z nich przedstawia św. Andrzeja Apostoła – dawniej stanowił zasuwę ołtarza Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej; drugi – to Chrzest Jezusa w Jordanie. Z miejscowego drewna lipowego powstała Droga Krzyżowa, składająca się nie z czternastu a, a z piętnastu stacji. Ostatnią stację – Zmartwychwstanie Pana Jezusa – ufundował bp Mieczysław Jaworski.

Zwieńczeniem prac było poświęcenie kościoła przez bpa Kazimierza Ryczana, przy udziale bpa Mieczysława Jaworskiego 23 września 2000 r.