Inwestycje w parafii

Rok 2016/2017

 

 • zakup nowych organów do Kościoła
 • zmiana pokrycia dachowego na salce katechetycznej
 • uporządkowanie pomieszczeń gospodarczych w Kościele
 • zakup nowych mebli do zakrystii ministranckiej
 • zakup nowych figur do szopki
 • położenie nowej podłogi i zakup mebli do pomieszczenia na chórze

 

Rok 2017/2018

 

 •  konserwacja dzwonnicy( piaskowanie, uzupełnienie fugi, założenie miedzianego pokrycia dachowego, montaż nowych okiennic          oraz schodów metalowych w dzwonnicy)
 • wymiana pokrycia dachowego na  miedziane nad zakrystią i kaplicą świętych
 • wymiana oświetlenia na filarach (nowe kinkiety)
 • kaplica świętych (wykonanie ołtarza z rzeźbą winorośli oraz sprowadzenie 11 relikwii polskich świętych i błogosławionych)
 • założenie strony internetowej parafii
 • zakup nowych szat liturgicznych
 • zakup 4 kompletów obrusów na ołtarze

 

Rok 2018/2019

 

 • inwentaryzacja cmentarza ( podział na sektory i nr grobów, aplikacja mobilna dostępna w internecie, wirtualny spacer po cmentarzu)
 • zakup dzwonów i kurantów elektronicznych
 • wymiana pokrycia dachowego na budynkach parafialnych (stodoła i garaże)
 • położenie flizów w wejściu na chór
 • zakup strojów dla ministrantów i chóru
 • zakup nowych szaf dla ministrantów i chóru 

 

Rok 2019/2020

 

 • odwodnienie i osuszenie plebanii
 • montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
 • wykonanie i montaż płaskorzeźby w murach kościoła
 • wymiana pokrycia dachowego na miedziane na pozostałych pomieszczeniach przylegających do kościoła
 • realizacja projektu termomodernizacji kościoła (ocieplenie stropu, wymiana okien, montaż kaloryferów, pompa ciepła, odwierty i fotowoltaika)
 • w trakcie realizacji rzeźby 12 apostołów do kościoła
 • w planach budowa kaplicy na cmentarzu