Inwestycje w parafii

Rok 2017

 

 • zakup nowych organów do Kościoła
 • zmiana pokrycia dachowego na salce katechetycznej
 • uporządkowanie pomieszczeń gospodarczych w Kościele
 • zakup nowych mebli do zakrystii ministranckiej
 • zakup nowych figur do szopki
 • położenie nowej podłogi i zakup mebli do pomieszczenia na chórze

 

Rok 2018

 

 •  konserwacja dzwonnicy( piaskowanie, uzupełnienie fugi, założenie miedzianego pokrycia dachowego, montaż nowych okiennic          oraz schodów metalowych w dzwonnicy)
 • wymiana pokrycia dachowego na  miedziane nad zakrystią i kaplicą świętych
 • wymiana oświetlenia na filarach (nowe kinkiety)
 • kaplica świętych (wykonanie ołtarza z rzeźbą winorośli oraz sprowadzenie 11 relikwii polskich świętych i błogosławionych)
 • założenie strony internetowej parafii
 • zakup nowych szat liturgicznych
 • zakup 4 kompletów obrusów na ołtarze

 

Rok 2019

 

 • inwentaryzacja cmentarza ( podział na sektory i nr grobów, aplikacja mobilna dostępna w internecie, wirtualny spacer po cmentarzu)
 • zakup dzwonów i kurantów elektronicznych
 • wymiana pokrycia dachowego na budynkach parafialnych (stodoła i garaże)
 • położenie flizów w wejściu na chór
 • zakup strojów dla ministrantów i chóru
 • zakup nowych szaf dla ministrantów i chóru 

 

Rok 2020

 

 • odwodnienie i osuszenie plebanii
 • montaż przydomowej oczyszczalni ścieków
 • wykonanie i montaż płaskorzeźby w murach kościoła
 • wymiana pokrycia dachowego na miedziane na pozostałych pomieszczeniach przylegających do kościoła
 • realizacja projektu termomodernizacji kościoła (ocieplenie stropu, wymiana okien, montaż kaloryferów, pompa ciepła, odwierty i fotowoltaika)
 • rzeźby 12 apostołów do kościoła
 • w planach budowa kaplicy na cmentarzu
 • konserwacja elewacji zewnętrznej zachodniej ściany kościoła

 

Rok 2021

płaskorzeźby na balustradzie chóru w kościele

konserwacja elewacji zewnętrznej południowej ściany kościoła

droga dojazdowa na parking przy cmentarzu

wymiana kamer i oświetlenia przy parkingu i na cmentarzu

prace przy otoczeniu plebanii

10 różańca świętego i posadzenie tui przy różańcu

rozpoczęcie budowy kaplicy na cmentarzu

wykonanie boksów na śmieci

remont wikariatu

wykonanie dwóch nowych bocznych ołtarzy

 

Rok 2022

 

rzeźby aniołów przy schodach prowadzących do kościoła

budowa asfaltowej drogi na cmentarz

wykończenie kaplicy

ogrodzenie posesji i monitoring na cmentarzu

wycięcie drzew w parku

elewacja ściany wschodniej kościoła

zakup sprzętu nagłaśniającego dla scholii

zakup strojów uroczystych dla ministrantów

wmurowanie 3 tablic upamiętniających kapłanów posługujących w parafii Krajno oraz bohaterów czasów II Wojny Światowej

kontynuacja remontu budynków gospodarczych

oraz wiele innych ważnych prac gospodarczych