Uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
23 maja 2024
Boże Ciało
30 maja 2024

Uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania

Sakrament bierzmowania to jeden z najważniejszych momentów w życiu młodego katolika. Uroczystość, w której uczestniczyliśmy 18 maja, to nie tylko wyjątkowe wydarzenie dla tych, którzy przyjmujęli ten sakrament, ale także dla całej wspólnoty parafialnej.

Młodzież naszej parafii, po długim okresie przygotowań, przystąpiła do sakramentu bierzmowania. To sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, moment, w którym Duch Święty zstępuje na nich, umacniając ich w wierze i dając im moc do bycia świadkami Chrystusa w świecie. To czas, w którym młodzi ludzie potwierdzają swoje przyrzeczenia chrzcielne i zobowiązują się do życia zgodnego z nauką Jezusa.

Przygotowania do tej chwili były długie i wymagały wiele zaangażowania zarówno ze strony młodzieży, jak i ich katechetów, rodziców oraz całej wspólnoty parafialnej. To czas modlitwy, nauki i refleksji nad swoją wiarą, który miał na celu wzmocnienie ich duchowego życia i przygotowanie do pełnienia roli dojrzałych członków Kościoła.

W sobotę, w obecności rodziny, przyjaciół i parafian, młodzież otrzymała dary Ducha Świętego: mądrość, rozum, radę, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Bożą. Te dary mają prowadzić ich przez życie, pomagając w podejmowaniu mądrych decyzji, umacniając ich w trudnych chwilach i inspirować do życia zgodnego z Ewangelią.

Dla rodziców i bliskich to również wyjątkowy moment, w którym mogą być świadkami duchowego wzrostu swoich dzieci. To czas dumy, ale także nowego wezwania do wspierania ich w dalszej drodze wiary.

Dla całej wspólnoty parafialnej sakrament bierzmowania jest przypomnieniem o naszym własnym zobowiązaniu do życia w wierze i wspierania się nawzajem. To także zachęta do modlitwy za tych młodych ludzi, aby dary Ducha Świętego prowadziły ich przez całe życie.

Życzymy wszystkim bierzmowanym, aby ich życie było pełne Bożej obecności, aby zawsze odczuwali wsparcie Ducha Świętego i byli odważnymi świadkami Chrystusa w swoich rodzinach, szkołach i społecznościach. Niech ten sakrament będzie dla nich źródłem siły, radości i głębokiej wiary.