Prace remontowo – konserwatorskie dzwonnicy

XVII Rajd na Święty Krzyż z udziałem młodzieży z parafii Krajno
24 września 2017
XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”
26 września 2017

Prace remontowo – konserwatorskie dzwonnicy

Drodzy Parafianie!

Dziś w poniedziałek 25 września 2017 roku rozpoczęły się prace remontowo-konserwatorskie dzwonnicy, która znajduje się przy naszym Kościele. Polecajmy Bogu naszą inwestycję, prosząc o błogosławieństwo i dobrą pogodę na czas wykonywania prac przy dzwonnicy. Wasi duszpasterze!