XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”

Prace remontowo – konserwatorskie dzwonnicy
25 września 2017
List pasterski Konferencji Episkopatu Polski zapowiadający XVII Dzień Papieski obchodzony 8 października 2017 roku
1 października 2017

XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”

W niedzielę, 8 października będziemy obchodzili XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”. Przed kościołami w całej Polsce odbywa się zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

W roku szkolnym 2016/2017 w diecezji kieleckiej 54 osoby otrzymywały stypendia. Stypendystami mogą zostać gimnazjaliści i licealiści z odpowiednią średnią ocen 4,8 i 4,5 oraz niskimi dochodami na członka rodziny poniżej 1.100 złotych. Studenci stypendyści kontynuują tylko program stypendialny, do którego zostali zakwalifikowani wcześniej – nie są im przyznawane nowe stypendia.

Osoby chętne muszą się najpierw zapoznać z regulaminem przyznawania stypendiów jeśli spełniają warunki zwracają się emailem do koordynatora o wniosek skrócony, który przesyłają mu drogą elektroniczną i czekają na rozstrzygniecie na etapie diecezjalnym gdzieś do końca października. Następnie najlepsze wnioski zostają przesłane do Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Warszawie, która może przyznać stypendia.

Ks. dr Karol Zegan
KOORDYNATOR DIECEZJALNY
FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA

>> Czytaj więcej

por. http://diecezja.kielce.pl/niebawem-xvii-dzien-papieski