Niedzielna Msza święta dla dzieci z owcą Magdą i scholką „Boże nutki”

Zbiórka żywności i środków higienicznych na rzecz Wojennych Uchodźców z Ukrainy
14 marca 2022
Zbiórka żywności przez młodzież i ministrantów
20 marca 2022

Niedzielna Msza święta dla dzieci z owcą Magdą i scholką „Boże nutki”

Drogie dzieciaki Pan Jezus wraz z owcą Magdą i naszą scholą „Boże nutki” zapraszają was serdecznie i gorąco na jutrzejszą niedzielną Mszę św. z udziałem dzieci. Czytamy ewangelię, która jest na Ziarnie nr 29, wypełniamy zadanie i karteczkę wrzucamy do koszyczka. SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI.
Tekst ewangelii na jutro:
✠ Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?”
Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».
Oto słowo Pańskie.