Wszystkich Parafian i Gośći zapraszamy na XVII Dzień Papieski do Parafii Krajno 8 października 2017 roku

Dzieci klas III i IV z naszej parafii odwiedziły grób błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki oraz Senat RP i Sejm RP
4 października 2017
„Niedziela dzień radości zapraszamy na słodkości” – papieskie kremówki 15.10.2017r
11 października 2017

Wszystkich Parafian i Gośći zapraszamy na XVII Dzień Papieski do Parafii Krajno 8 października 2017 roku

W najbliższą niedzielę, 8 października będziemy obchodzili XVII Dzień Papieski pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”. Przed kościołami w całej Polsce odbywa się zbiórka na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

W roku szkolnym 2016/2017 w diecezji kieleckiej 54 osoby otrzymywały stypendia. Stypendystami mogą zostać gimnazjaliści i licealiści z odpowiednią średnią ocen 4,8 i 4,5 oraz niskimi dochodami na członka rodziny poniżej 1.100 złotych. Studenci stypendyści kontynuują tylko program stypendialny, do którego zostali zakwalifikowani wcześniej – nie są im przyznawane nowe stypendia.

Osoby chętne muszą się najpierw zapoznać z regulaminem przyznawania stypendiów jeśli spełniają warunki zwracają się emailem do koordynatora o wniosek skrócony, który przesyłają mu drogą elektroniczną i czekają na rozstrzygniecie na etapie diecezjalnym gdzieś do końca października. Następnie najlepsze wnioski zostają przesłane do Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w Warszawie, która może przyznać stypendia.

Ks. dr Karol Zegan
KOORDYNATOR DIECEZJALNY
FUNDACJI DZIEŁO NOWEGO TYSIĄCLECIA