Wprowadzenie relikwii św. Maurycego i Jego Towarzyszy

Opat Prymas Konfederacji Kanoników Regularnych wprowadzi do naszego kościoła relikwie św. Maurycego
11 lutego 2023
Lotnicza pielgrzymka go Gruzji w dniach 3-11 lipca 2023 roku
14 lutego 2023

Wprowadzenie relikwii św. Maurycego i Jego Towarzyszy

UROCZYSTOŚĆ WPROWADZENIA RELIKWII ŚW. MAURYCEGO I JEGO TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW EGIPSKICH Z III WIEKU W PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA W KRAJNIE

My, chrześcijanie, mamy wokół naszego życia jak i w nas samych przykazania Boże, którym musimy pozostać wierni, jeśli chcemy je wdrażać w nasze życie. Księga Mądrości Syracha z dzisiejszego pierwszego czytania mówi nam o wolności człowieka. „Położył przed tobą ogień i wodę, co ci się spodoba, to będzie ci dane.” Woda oznacza życie a ogień śmierć. 

Prawo, mówi nam jak żyć, a odrzucenie tego prawa, prowadzi do utraty siebie, do grzechu. Aby wybrać życie, należy wybrać Prawo, wybierając prawo wybieramy Boga. (…) Jego prawo jest prawem miłości, objawionym w Jezusie. Jego prawem jest pragnienie nieograniczonego szczęścia dla człowieka. Bóg nie zmusza nas do swojego Prawa, delikatnie proponuje je naszym sercom, aby mogły zaczerpnąć wodę życia.

Te słowa stanowiły myśl przewodnią homilii wygłoszonej przez Opata Prymasa Kongregacji Kanoników Regularnych Jean Scarcella, w kościele parafialnym w Krajnie, w dniu 12 lutego 2023 r.. Podczas uroczystej sumy, do kaplicy świętych znajdującej się w naszym kościele zostały wprowadzone relikwie św. Maurycego i jego towarzyszy. W wygłoszonej homilii Opat Prymas podkreślił, że: Dziś przynosimy tu relikwię św. Maurycego i jego towarzyszy, męczenników egipskich z III wieku. Nie poprzestali oni na Prawie, a nawet więcej, byli nieposłuszni cesarzowi rzymskiemu, który chciał zmusić ich do czczenia fałszywych bogów; oddali swoje życie przez szalony wybór, stawiając na miłość Jezusa, którą przekazuje Prawo Boże. Prawo nie może mieć żadnego prawa do kontrolowania czynów i intencji; Życia nie da się zastąpić prawem. Jednak w przypadku egipskiego chrześcijańskiego żołnierza Maurycego, on i jego żołnierze woleli się rozbroić i wyciągnąć szyje przed katami, niż kłaniać się prawu ludzkiemu. Jest to gest, który może wydawać się czystą głupotą, ale który w rzeczywistości zawiera w sobie całą istotę życia chrześcijańskiego w odniesieniu do ofiary Jezusa na krzyżu. Jezus powiedział: „Ojcze, przebacz im, nie wiedzą, co czynią”; Maurycy i jego towarzysze powiedzieli: „Cesarzu, wolelibyśmy raczej umrzeć niewinnie, niż żyć winni”. Podobnie jak w przypadku Jezusa, to właśnie dar ich życia objawił w tych słowach największe wywyższenie miłości.

Zaproszeni goście oraz wszyscy zgromadzeni wierni byli wdzięczni za pięknie i starannie przygotowaną przez Księdza Proboszcza Zbigniewa Chajskiego i Księdza Prefekta Michała Glina oprawę liturgiczna Mszy Świętej. Księża, służba liturgiczna ołtarza: ministranci, lektorzy, ceremoniarze, chór Hosanna, schola parafialna, a także przedstawiciele różnych organizacji działających na terenie parafii w Krajnie, poprzez swoją posługę podczas Mszy Świętej, byli prawdziwymi świadkami wiary w Jezusa Chrystusa.

Wprowadzenie relikwii św. Maurycego w Krajnie | Oficjalna Strona Diecezji Kieleckiej (kielce.pl)