Wielki Piątek

Wielki Czwartek
29 marca 2024
WIGILIA PASCHALNA
30 marca 2024

Wielki Piątek

Wielki Piątek jest dniem sądu, męki i śmierci Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy nie jest sprawowana Msza św. W kościołach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. Jest to dzień postu ścisłego.

O godz. 17.00 w ramach Drogi Krzyżowej nasza młodzież przedstawiła wyjątkowe misterium Męki Pańskiej. Bardzo dziękujemy za tak wzniosłe doświadczenia duchowe.

Po Drodze Krzyżowej rozpoczęła się Liturgia Męki Pańskiej pod przewodnictwem księdza Proboszcza. 

Dziękujemy naszym ministrantom za piękny i wzorowy udział w dzisiejszej liturgii.

Wielki Piątek to dzień krzyża, ciszy, postu i modlitwy. O godz. 12.00 Jezus został ukrzyżowany, a o godz. 15.00 zmarł. Pamiątką tych wydarzeń jest niepowtarzalna wielkopiątkowa Liturgia Męki Pańskiej. Celebrans i asysta wchodzą w ciszy. Przed ołtarzem przez chwilę leżą krzyżem lub klęczą, a po modlitwie wstępnej czytane jest proroctwo o Cierpiącym Słudze Jahwe i fragment Listu do Hebrajczyków. Następnie czyta się lub śpiewa, zwykle z podziałem na role, opis Męki Pańskiej według św. Jana.

Po homilii w uroczystej modlitwie wstawienniczej Kościół poleca Bogu siebie i cały świat, wyrażając w ten sposób pragnienie samego Chrystusa: aby wszyscy byli zbawieni. Jest także modlitwa o jedność chrześcijan, za Żydów i za niewierzących.

Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej jest adoracja krzyża. Zasłonięty fioletowym materiałem krzyż wnosi się przed ołtarz. Celebrans stopniowo odsłania ramiona Krzyża i śpiewa trzykrotnie: „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na co wierni odpowiadają: „Pójdźmy z pokłonem”. Po liturgii krzyż zostaje w widocznym i dostępnym miejscu, tak by każdy wierny mógł go adorować. Jest on aż do Wigilii Paschalnej najważniejszym punktem w kościele. Po adoracji krzyża z ciemnicy przynosi się Najświętszy Sakrament i wiernym udziela się Komunii.

Ostatnią, znaną głównie w Polsce, częścią liturgii Wielkiego Piątku jest procesja do Grobu Pańskiego. Na ołtarzu umieszczonym przy Grobie lub na specjalnym tronie wystawia się Najświętszy Sakrament w monstrancji okrytej białym przejrzystym welonem – symbolem całunu, w który owinięto ciało zmarłego Chrystusa.

O godz. 21:00 swoje czuwanie przy grobie miała młodzież. Trwając na modlitwie rozważała mękę Pańską uwielbiając Chrystusa również pięknym śpiewem. Wyrażamy naszą wdzięczność za świadectwo wiary w młodych sercach.

Dziękujemy też naszym Druhom strażakom za całonocne czuwanie.

W naszej parafii czuwanie trwa całą noc.