Wielki Czwartek

Porządek Nabożeństw w Triduum Paschalne
28 marca 2024
Wielki Piątek
29 marca 2024

Wielki Czwartek

Rozpoczęliśmy Triduum Paschalne w Wielki Czwartek wieczorem.

W naszym Kościele odprawiliśmy uroczystą Mszę Świętą jest kończąca Wielki Post – mszę Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, podczas której Jezus Chrystus ustanowił Sakramenty Kapłaństwa i Eucharystii.

Odbył się uroczysty obrzęd Mandatum – umywania nóg.

Msza Wieczerzy Pańskiej kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji. Miejsce przechowywania Najświętszego Sakramentu od końca Liturgii Wieczerzy Pańskiej do początku Liturgii Męki Pańskiej nazywane jest tradycyjnie ciemnicą. W czasie procesji przeniesienia śpiewa się pochodzący z XIII wieku hymn rozpoczynający się od słów „Przed tak wielkim Sakramentem”.

Dziękujemy naszym wspaniałym ministrantom za piękną służbę przy Chrystusowym ołtarzu.