Uroczystości odpustowe ku czci Chrystusa Króla w Krajnie 2021r.

Pielgrzymka szlakiem sanktuariów Francji w dniach 14- 23.01.2022 roku
28 października 2021
„SZLACHETNA PACZKA” – DZIĘKUJEMY ZA POMOC I WSPARCIE TAK WIELU LUDZI
17 grudnia 2021

Uroczystości odpustowe ku czci Chrystusa Króla w Krajnie 2021r.

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA W KOŚCIELE PARAFIALNYM W KRAJNIE

Dzisiejsza niedziela zwana Niedzielą Chrystusa Króla Wszechświat jest ostatnią w ciągu roku kościelnego. Tą niedzielą Kościół niejako zamyka liturgiczny cykl chrześcijańskiego przeżywania najważniejszych tajemnic wiary i stawia u jego kresu Chrystusa – Tego, który jest Alfą i Omegą, początkiem i końcem, Panem życia i śmierci(…). 

Tymi słowami w dniu 21 listopada 2021 roku, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, Ksiądz  Biskupa Andrzej Kaleta rozpoczął homilię podczas Mszy Świętej w kościele parafialnym w Krajnie. Tegoroczna uroczystość odpustowa we wspomnianej parafii miała szczególnie podniosły charakter. Podczas Mszy Świętej zostały poświęcone dwa nowe ołtarze boczne. Jeden z ołtarzy przedstawia obraz Najświętszego Serca Jezusa, a drugi Chrzest Jezusa w Jordanie. Poświęcone ołtarze stanowią część, tworzonego już od kilku lat, przez Księdza Proboszcza Zbigniewa Chajskiego, nowego wystroju świątyni parafialnej w Krajnie. Ponadto w trakcie uroczystej sumy odpustowej do grona, licznej już, bo liczącej ponad siedemdziesiąt osób, liturgicznej służby ołtarza, prowadzonej przez księdza Michała Glina, została przyjęta grupa jedenastu nowych ministrantów.  

W wygłoszonej podczas Mszy Świętej homilii Ksiądz Biskup Andrzej Kaleta podkreślił, że: Wizerunek Chrystusa Króla odbiega od standardów ziemskich, które wyposażają władcę w odpowiednie atrybuty, takie jak: złota korona, berło, ozdobne szaty, władza ziemska, potężna armia, urzędy i administracja państwowa. O Chrystusie rzez można – dziwny to król – w cierniowej koronie, czerwony płaszczu przyodzianym na pośmiewisko, bity i opluwany, wreszcie mówiący: „Nie przyszedłem, aby mi służono, lecz po to, aby służyć”. Dziwny to król, bo mówi, że jego władza nie jest z tego świata. (…) Władza oparta na sile, przemocy, dominacji, strachu, a nawet władza z nadania ludu Go nie interesuje. On chce rządzić ludzkimi sercami przez miłość, która daje siebie do końca.

Duchowy wymiar obchodów uroczystości w szczególny sposób podkreśliła pięknie i starannie przygotowana przez Księdza Proboszcza Zbigniewa Chajskiego i Księdza Prefekta Michała Glina oprawa liturgiczna Mszy Świętej. Zgromadzeni księża, służba liturgiczna ołtarza: ministranci, lektorzy, ceremoniarze, a także przedstawiciele różnych organizacji działających na terenie parafii w Krajnie, poprzez swoją posługę podczas Mszy Świętej oraz bardzo liczny udział w procesji wokół świątyni parafialnej, byli prawdziwymi świadkami Chrystusa Króla Wszechświata we wspólnocie naszego kościoła.

.