Rozpoczęliśmy duchowe przygotowanie do obchodów 100-lecia powołania naszej parafii

Szkolne spotkanie z misjonarzem w nadzwyczajnym miesiącu misyjnym
14 października 2019
„Papieskie Kremówki” w Krajnie – niedziela 20 października 2019
15 października 2019

Rozpoczęliśmy duchowe przygotowanie do obchodów 100-lecia powołania naszej parafii

Październik 2019 – w XIX Dniu Papieskim, którego hasło brzmi: „Wstańcie, Chodźmy!”.

Adoracja  ze św. Janem Pawłem II

          Panie Jezu Chryste obecny w Najświętszym Sakramencie ołtarza – ukryty w małej Białej Hostii. Ty Wielki i Wszechmocny Bóg, jesteś z nami – przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna cykl adoracji z Świętymi, których relikwie znajdują się w naszym Kościele parafialnym. Będziemy modlić się za ich wstawiennictwem, powierzając Bogu prośby w intencji naszej parafii, która w przyszłym roku będzie świętować stulecie swojego istnienia. Powierzamy dzieci, młodzież, rodziny, chorych, samotnych i opuszczonych. Niech te adoracyjne spotkania ze Świętymi, będą dla nas duchowy przygotowaniem i okazją do wewnętrznej odnowy wzbudzającej w nas pragnienie stawania się wiernymi świadkami Chrystusowej Miłości.

Prośmy dzisiaj w XIX Dniu Papieskim, który przeżywamy pod hasłem „Wstańcie, Chodźmy” abyśmy za wstawiennictwem Świętego Jana Pawła II wstali i wypłynęli na głębię naszej wiary oraz jako wspólnota parafialna poszli w kolejne stulecie. Dlatego prośmy o dar umocnienia naszej wiary, nadziei
i miłości, bo przecież:

“(…) Jesteśmy wezwani do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego. Do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają. Przyszłości nie da się zbudować bez odniesienia do źródła wszelkiej miłości, jakim jest Bóg.” W jednym ze swoich poematów Święty Jan Paweł II pisze:

Miłość mi wszystko wyjaśniła,

Miłość wszystko rozwiązała –

dlatego uwielbiam tę Miłość,

gdziekolwiek by przebywała.

 

MODLITWA DO ŚW. JANA PAWŁA II

Święty Janie Pawle II, który odznaczyłeś się wielką miłością Boga i ludzi, ufni w moc Twojego wstawiennictwa prosimy Cię:

Bądź przed tronem bogatego w miłość i miłosierdzie Ojca Niebieskiego naszym orędownikiem. Uproś dla naszej parafii w przededniu obchodów stulecia jej istnienia, dar umocnienia wiary, nadziei i miłości, abyśmy za Twoim przykładem codziennie wzrastali w świętości i nie schodzili z dróg, jakie ukazał nam nasz Pan, Zbawca i Nauczyciel, Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i Człowiek.

Święty Janie Pawle II wstawiaj się za nami. Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy pragniemy przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu…

Patrzymy na życie Ojca Świętego, które było nieustanną kontemplacją tajemnicy Boga, obecnego w Słowie Objawionym, Eucharystii i w drugim człowieku. Zwłaszcza tajemnica Najświętszego Sakramentu i Jego adoracja, była dla Świętego Jana Pawła II szczególnym spotkaniem z Bogiem żywym. W naszej pamięci na zawsze pozostanie niezapomniany wizerunek Papieża-Polaka zatopionego w adoracji Najświętszego Sakramentu, klęczącego przed tabernakulum czy z miłością trzymającego monstrancję z Chlebem Życia…

Tyle razy mieliśmy okazję być świadkami tej niezgłębionej miłości Jana Pawła II do Chrystusa Eucharystycznego, zwłaszcza w czasie przejmujących chwil modlitwy, kiedy nic nie było w stawnie wytrącić go ze skupienia
i przerwać mu miłosny dialog z Panem.

 Kardynał Stanisław Dziwisz, nieodłączny świadek świętości Jana Pawła II, odnosząc się do jego postawy adoracji Eucharystii, wyznał: „Rozpoczynał on swój dzień w kaplicy, przed tabernakulum, gdzie dłuższy czas trwał na modlitwie. Przychodził tam także w innych porach dnia. Były to krótsze i dłuższe chwile modlitwy, a wśród nich codziennie było również piętnaście minut adoracji. W każdy czwartek przeżywał godzinę świętą. Nigdy jej nie opuszczał, nawet podczas najbardziej intensywnych podróży apostolskich. Spędził niejedną noc na modlitwie w kaplicy, szczególnie wtedy, gdy piętrzyły się problemy w Kościele i świecie”.

LITANIA DO ŚW. JANA PAWŁA II

Jan Paweł II był zawsze blisko człowieka, codziennie przez wiele godzin modlił się w nadsyłanych mu intencjach. Dzisiaj to my możemy modlić się za jego wstawiennictwem, powierzając Bogu problemy swoje i naszych bliskich oraz całej naszej parafii, a także  intencje, które przekazuje nam papież Franciszek. Módlmy się także o pokój w naszych rodzinach, parafii, Ojczyźnie i na świecie.  Z ufnością wołajmy:

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami

Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – módl się za nami

Święty Janie Pawle – módl się za nami

Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie …,

Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka …,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem …,

Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem …,

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych …,

Następco Piotra i Sługo sług Bożych …,

Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary …,

Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań …,

Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej …,

Gorliwy Miłośniku Eucharystii …,

Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi …,

Misjonarzu wszystkich narodów …,

Świadku wiary, nadziei i miłości,

Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,

Apostole pojednania i pokoju,

Promotorze cywilizacji miłości,

Głosicielu Nowej Ewangelizacji …,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię …,

Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia …,

Papieżu Bożego Miłosierdzia …,

Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary …,

Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba …,

Bracie i Mistrzu kapłanów …,

Ojcze osób konsekrowanych …,

Patronie rodzin chrześcijańskich …,

Umocnienie małżonków …,

Obrońco nienarodzonych …,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych …,

Przyjacielu i Wychowawco młodzieży …,

Dobry Samarytaninie dla cierpiących …,

Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych …,

Głosicielu prawdy o godności człowieka …,

Mężu modlitwy zanurzony w Bogu …,

Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata …,

Uosobienie pracowitości …,

Zakochany w krzyżu Chrystusa …,

Przykładnie realizujący powołanie …,

Wytrwały w cierpieniu …,

Wzorze życia i umierania dla Pana…,

Upominający grzeszników …,

Wskazujący drogę błądzącym …,

Przebaczający krzywdzicielom …,

Szanujący przeciwników i prześladowców …,

Rzeczniku i obrońco prześladowanych …,

Wspierający bezrobotnych …,

Zatroskany o bezdomnych …,

Odwiedzający więźniów …,

Umacniający słabych …,

Uczący wszystkich solidarności …,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

 K: Módl się za nami święty Janie Pawle.

W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.