Odpust ku czci Chrystusa Króla w Krajnie

Nasi ministranci Adrian Mochocki i Marcin Klimek w sobotę 25 listopada zostali lektorami
27 listopada 2017
Roraty w naszej parafii godz. 6.00 dla wszystkich, a o godz. 17.00 dla dzieci
2 grudnia 2017

Odpust ku czci Chrystusa Króla w Krajnie

W niedzielę 26 listopada w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata przeżywaliśmy nasz Parafialny odpust. Uroczystą sumę odprawił ks. mgr lic. Mariusz Kałka Diecezjalny Moderator Liturgicznej Służby Ołtarza. 
Liturgię Mszy świętej ubogacili nasi ministranci, chór oraz stowarzyszenia, które działają na terenie naszej parafii. W uroczystości wzięli udział Pan Senator Krzysztof Słoń oraz Pani Renata Janik – Doradca Gabinetu Politycznego  Wiceprezesa Rady Ministrów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wszystkim Parafianom i Gościom składamy sredeczne podziękowania za udział oraz zaangażowanie w ubogacenie naszej parafialnej uroczystoći. 

Modlitwa codzienna do Chrystusa Króla

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, * Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!* Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,* który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego * i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, * wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. * Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.* Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. * Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu * przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. * Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. * Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,* dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, * wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.* Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, * wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. * Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. * Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, * na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. * Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: * królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, * królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, * teraz i na wieki wieków Amen.

http://parafiakrajno.pl/galeria/nggallery/galeria-zdjec/Odpust-parafialny