JUBILEUSZ STULECIA ISTNIENIA PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA W KRAJNIE

Adwentowy Kosz Uśmiechu – DZIECI DZIECIOM Z DOMU DZIECKA
27 listopada 2020
Roraty 2020
30 listopada 2020

JUBILEUSZ STULECIA ISTNIENIA PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA W KRAJNIE

JUBILEUSZ STULECIA ISTNIENIA PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA
W KRAJNIE

Tegoroczna uroczystość odpustowa w Parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Krajnie miała szczególnie podniosły charakter. Zbiegła się ona z obchodami jubileuszu stulecia istnienia tej wspólnoty. Parafia została wydzielona z macierzystej parafii w Daleszycach, czego w 1920 roku dokonał ówczesny biskup kielecki Augustyn Łosiński. Obecny kościół zbudowano ofiarnością i trudem miejscowych parafian w latach 1926 – 1934.

Najważniejszym momentem obchodów wspomnianego jubileuszu, jak również uroczystości odpustowej była Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego, który w wygłoszonej homilii podkreślił, że: „Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest świętem waszej jubileuszowej parafii, która nadal ma być miejscem sprawiedliwości i pokoju, dobra i prawdy, miłości i nadziei, wierności i uczciwości. A taką będzie jeśli będą tu ludzie kształtowani łaską Bożą, której źródłem są sakrament święte, Boże Słowo, modlitwa, dzieła miłosierdzia, a przede wszystkim niedzielna Eucharystia”.

Ponadto Ksiądz Biskup w słowie skierowanym do parafian zaznaczył, iż: „Jubileusz to czas łaski, nie tyle mierzony naszym zegarkiem i kalendarzem, ale obfitością Bożej łaski(…). Jubileusz rodzi zobowiązania do bliźniego, aby mu przebaczyć, pomóc, darować, ale również do Boga, aby Bogu dziękować za czas miłosierdzia, przebaczenia i nadziei”.

Na zakończenie swojej homilii, do wszystkich wiernych zgromadzonych w świątyni parafialnej jak również do tych, którzy ze względu na pandemie koronawirusa uczestniczyli we Mszy świętej za pośrednictwem mass mediów, Ksiądz Biskup skierował następujące słowa: „Niech zatem łaska dojrzałej wiary uzdalnia was do czuwania i wzajemnej troski o siebie, a tam gdzie pojawia się zło różnej natury, zwyciężajcie je dobrem. Niech bezpiecznymi drogami waszej codzienności prowadzi was Maryja, matka Jezusa Chrystusa i wasi święci patronowie od chrztu świętego i bierzmowania, dla których każda epoka ich życia była dobra, aby z wiarą wyznać, że Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata”.

Przygotowania do uroczystości odpustowej powiązanej z obchodami jubileuszu stulecia istnienia Parafii Chrystusa Króla w Krajnie poprzedzone zostały licznymi prelekcjami na temat historii naszej parafii oraz adoracjami ze świętymi, których relikwie znajdują się  w naszej świątyni. Ponadto przeprowadzone zostały liczne prace remontowe i modernizacyjne. Zrealizowano między innymi prace związane z wykonaniem i montażem figur 12 apostołów, figury św. Pawła, figury św. Michała Archanioła oraz płaskorzeźby przedstawiającej życie i działalność księdza Piotra Ściegiennego, które zostały poświęcone podczas uroczystej sumy przez Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego.

Duchowy wymiar obchodów uroczystości w szczególny sposób podkreśliła pięknie i starannie przygotowana przez Księdza Proboszcza Zbigniewa Chajskiego i Księdza Prefekta Michała Glina oprawa liturgiczna Mszy świętej. Zgromadzeni księża, służba liturgiczna ołtarza: ministranci, lektorzy, ceremoniarze, a także przedstawiciele różnych organizacji działających na terenie naszej parafii, poprzez swoją posługę byli prawdziwymi świadkami Chrystusa Króla Wszechświata we wspólnocie naszego kościoła.

 

zobacz także: https://www.diecezja.kielce.pl/jubileusz-100-lecia-parafii-w-krajnie