I Komunia święta w naszej parafii

Ksiądz Biskup udzielił sakramentu bierzmowania
8 maja 2018
Zaproszenie na obchody 75 rocznicy pacyfikacji wsi Krajno
29 maja 2018

I Komunia święta w naszej parafii

Dnia 19 maja 2018 roku o godzinie 12.00 36 dzieci z naszej parafii przystąpiło do I Komunii świętej. Polecamy Bogu dzieci,  ich rodziców oraz chrzestnychic. Niech w życiu cociennym będą żywą monstrancją Chrystusa, który pozostał z nami pod postacią chleba.