Życzenia Wielkanocne A.D 2023

Życzenia Wielkanocne naszego Pasterza Biskupa Jana Piotrowskiego
8 kwietnia 2023
List Rektora KUL-u na Wielkanoc 2023
10 kwietnia 2023

Życzenia Wielkanocne A.D 2023

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat,
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka!” (J 14:27)

 
Chrystus jest źródłem prawdziwego pokoju.
Zmartwychwstał, by dać nam nowe życie i nadzieję.
 Jako chrześcijanie głośmy nadzieję, pokój i miłosierdzie wszystkim mimo lęku,
zwątpienia i śmierci.
 
Obfitości łask od Zmartwychwstałego życzą Wasi duszpasterze ks. proboszcz Zbigniew Chajski i ks. Michał Glin