Życzenia na Nowy 2020 Rok Pański

św. Brat Albert – pomaga nam dążyć do świętości
15 stycznia 2020
Zakończyliśmy wizytę duszpasterską
12 lutego 2020

Życzenia na Nowy 2020 Rok Pański

KOCHANI PARAFIANIE I GOŚCIE,

U progu nowego roku kalendarzowego 2020 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą miłość,
aby mogła napełnić nasze domy, rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego,
z którego będą czerpać inni.

W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych
życzeń, aby budując dom wspólnoty parafialnej i Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi.

Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański  2020 dla nas wszystkich, dla
naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszych rodzin będzie czasem
prawdziwie błogosławionym.

życzą

Wasi duszpasterze