Zmiana godzin przyjmowania w kancelarii parafialnej

Prawdziwe papieskie kremówki w niedzielę 11 października 2020 roku
5 października 2020
Naborzeństwo fatimskie – wrzesień 2020
12 października 2020

Zmiana godzin przyjmowania w kancelarii parafialnej

Z racji przesunięcia nabożeństwa różańcowego zmieniają się godziny czynnej kancelarii parafialnej:

Kancelaria parafialna czynna:

poniedziałek: 16:00 – 16:30
środa:  16:00 – 16:30
piątek: 16:00 – 16:30
sobota: 08:00 – 08:30

Chrzest
Dokumenty potrzebne do sakramentu chrztu:
1 – akt urodzenia dziecka (odpis),
2 – wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
3 – dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
4 – zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.

I Komunia Święta
Dokumenty potrzebne do sakramentu I Komunii Świętej:
1 – metryka chrztu dziecka

Bierzmowanie
Dokumenty potrzebne do sakramentu Bierzmowania:
1 – metryka chrztu,
2 – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
3 – w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenie katechizacji szkolnej.

Małżeństwo
Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa:
1 – aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
2 – dowody osobiste,
3 – ostatnie świadectwo katechizacji,
4 – świadectwo bierzmowania,
5 – zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
6 – zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny).

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem z następującymi dokumentami:
– metryką chrztu z datą nie przekraczającą 3 miesięcy od dnia jej wydania, fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca chrztu i jest odnotowany w Księdze Metrykalnej.
– świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej (licealnej, zawodowej, technicznej). Kandydaci, którzy nie mają takiego świadectwa zobowiązani są do skorzystania z tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego.
– zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej (nie jest to świadectwo katechezy)
– informacją o bierzmowaniu, jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a fakt ten nie jest odnotowany w metryce chrztu, uzyskuje potwierdzenie przyjęcia tego sakramentu z parafii, w której została bierzmowana
– dowodami osobistymi,
– wdowcy – z metryką zgonu współmałżonka,
– zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
– zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa ważnym trzy miesiące.

Pogrzeb
Dokumenty potrzebne do pogrzebu katolickiego:
1 – akt zgonu
2 – zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnią posługą ludzi dla ludzi (człowieka) na ziemi. Jest to „ostatnie pożegnanie, jakie wspólnota chrześcijańska oddaje swemu członkowi, zanim jego ciało będzie wyniesione i pogrzebane.”