Wszelkie informacje władz państwowych i kościelnych w stanie epidemii

Wszelkie informacje władz państwowych i kościelnych w stanie epidemii

Wszelkie najważniejsze postanowienia i zarządzenia władz państwowych i kościelnych znajdziesz pod wskazanym linkiem:

https://www.diecezja.kielce.pl/pandemia-koronawirusa