Wszelkie informacje władz państwowych i kościelnych w stanie epidemii

Transmisja codziennej modlitwy różańcowej o godz.20.30 w intencji ustania epidemii
25 marca 2020
Oświadczenie Rady Stałej Episkopatu Polski
28 marca 2020

Wszelkie informacje władz państwowych i kościelnych w stanie epidemii

Wszelkie najważniejsze postanowienia i zarządzenia władz państwowych i kościelnych znajdziesz pod wskazanym linkiem:

https://www.diecezja.kielce.pl/pandemia-koronawirusa