Witaj, Pasterzu, wrogach naszej szkoły

Wizytacja kanoniczna w naszej parafii, którą przeprowadzi Ks. Biskup Marian Florczyk
8 maja 2018
Nowi ministranci w naszej parafii
8 maja 2018

Witaj, Pasterzu, wrogach naszej szkoły

Wizyta Księdza Biskupa w progach naszej Szkoły w Krajnie.

Każda parafia raz na 5 lat przeżywa Wizytację Kanoniczną Ks. Biskupa.  W tym roku   miała ona miejsce w parafii Krajno. Z tej okazji  26 .04.2018 roku szkołę podstawową im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie odwiedził znamienity  Gość – Jego Ekscelencja Ks. Biskup Marian Florczyk – w asyście towarzyszących duszpasterzy ks. Proboszcza Zbigniewa Chajskiego i ks. Asystenta Grzegorza Jędrzejczyka. Obecność tak szanownych Gości była wyjątkowym wydarzeniem dla dyrekcji, nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów naszej szkoły.

Przywitanie Księdza Biskupa przy wtórze pieśni „Bądź pozdrowiony gościu nasz” zaśpiewanej przez uczniów naszej szkoły było dla wszystkich zebranych niezwykle wzruszające.

Na początku tego niezwykłego spotkania, słowa powitania wygłosiła dyrektor szkoły , Pani Ewa Lach. Później słowa powitania skierowały do ks. Biskupa dzieci, wręczając mu  śliczne kwiaty i  sympatyczny prezent.

        

Następnie uczniowie klasy VI b pod opieką ks. Michała Glina i Pani Agnieszki Bujak  przedstawili  bardzo ekspresyjny i podniosły spektakl pt.

,,Nadzieja”.  Przedstawienie odbyło się w przepięknej scenografii przygotowanej przez Panie: Joannę Januchtę,   Małgorzatę Kaletę,  Martę Obarzanek i  Monikę Satro.

         Podczas spotkania przekazano także  wsparcie finansowe rodzinie Filipa, która znalazła się w trudnej sytuacji materialnej przez ciężką chorobę syna. Słowa otuchy skierował do rodziny Ks. Biskup.

         Spotkanie nie mogłoby się odbyć bez miłej i serdecznej rozmowy Ks. Biskupa z uczniami, wspólny dialog rozweselił wszystkich, Ksiądz  Biskup skierował do zebranych słowa wsparcia i radosnego przesłania Słowa Bożego. Dziękując za możliwość  spotkania się w naszej szkole, podziękował Pani dyrektor  oraz wszystkim nauczycielom i pracownikom za serdeczne przyjęcie.

Dyrektor szkoły, w imieniu całej społeczności szkolnej, podziękowała Ks. Biskupowi i zaproszonym Gościom za przybycie, za poświęcony czas, za życzliwość i wyjątkową atmosferę, w której przebiegało całe spotkanie. Na zakończenie wizyty Ks. Biskup udzielił wszystkim zebranym pasterskiego błogosławieństwa i udał się na spotkanie z nauczycielami, pracownikami szkoły  na słodki poczęstunek. Podczas serdecznej rozmowy podziękował wszystkim obecnym za  trud oraz poświęcenie, jakie wkładają w wychowanie młodego pokolenia.

Mamy nadzieję, że wizyta Ks. Biskupa w progach naszej szkoły zapisze się nie tylko na stronach naszej kroniki, ale przede wszystkim  w  naszych sercach i w pamięci. Cieszymy się z tych odwiedzin i życzymy J.E. Ks. Biskupowi Marianowi Florczykowi  wielu Łask Bożych w pracy duszpasterskiej w naszej Diecezji.