Uroczystości odpustowe w naszej parafii

UroczystośćChrustusa Króla Wszechświata – Siewcy Słowa z Krajna
24 listopada 2022
Słowo Biskupa Kieleckiego na Adwent 2022 roku
26 listopada 2022

Uroczystości odpustowe w naszej parafii

W kościele pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Krajnie upamiętnieni zostali polscy, w tym lokalni bohaterowie. Podczas głównej uroczystości odpustowej pod przewodnictwem księdza biskupa Andrzeja Kalety, poświęcone zostały trzy tablice związane z historią Polski i regionu.
Jak przypomniał hierarcha, uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest świętem, które zostało ustanowione na początku XX wieku.
– Ta uroczystość symbolizuje lub wręcz uczy nas, że wszystko ma swój początek, ale i kres w osobie Jezusa Chrystusa. W Ewangelii św. Jana znajdujemy słowa mówiące o tym, że Jezus Chrystus jest początkiem i końcem, alfą i omegą. W Nim wszystko znajduje swój początek, ale i zwieńczenie. To oznacza, że w Jezusie Chrystusie dopełni się nasz los, nasze życie – dodał hierarcha.
Tablice, które podczas mszy poświęcił ksiądz biskup Andrzej Kaleta znajdują się w przedsionku świątyni. Powstały z inicjatywy proboszcza ks. Zbigniewa Chajskiego i parafian zaangażowanych w krzewienie patriotyzmu i pamięci o historii Polski. Celem jest przekazywanie tej pamięci kolejnym pokoleniom – podkreśla ks. Michał Glin, wikariusz parafii pw. Chrystusa Króla w Krajnie.
– Chcemy zadbać o naszą tożsamość narodową, by kolejne pokolenia korzystające z tej świątyni wiedziały, że byli ludzie, którzy oddali własne życie za wolność naszej Ojczyzny. By te następne pokolenia uczyły się historii, by nie poszła ona w zapomnienie. Dzisiaj pewne rzeczy chce się wymazać, chce się o nich nie pamiętać, a jednak to są dla nas bardzo ważni ludzie, bohaterowie, dzięki którym dzisiaj żyjemy w wolnym kraju, możemy wyznawać wolną religię, mamy swój język. To jest dla nas zaszczyt i chluba, że możemy tych ludzi upamiętnić – dodał ks. Michał Glin.
Pierwsza z tablic dedykowana jest ofiarom Katynia 1940 roku, zamordowanym przez NKWD. Druga jest poświęcona pamięci działaczy i żołnierzy z okolic Krajna i Kielc, poległych w czasie II wojny światowej za wierną służbę Ojczyźnie. Natomiast trzecia tablica poświęcona jest księżom, którzy posługiwali w tej parafii od początku jej istnienia, a więc od stu lat.
Podczas mszy świętej biskup Andrzej Kaleta dokonał także uroczystego włączenia kolejnych 17 chłopców do grona ministrantów w parafii w Krajnie.