Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki w naszej Parafii

Uroczysta suma w Nowy Rok
30 grudnia 2020
Papież Franciszek ogłasza rok św. Józefa
10 stycznia 2021

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki w naszej Parafii

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI W PARAFII CHRYSTUSA KRÓLA W KRAJNIE

Przez Maryję do Chrystusa!

Poprzez odmawianie różańca do bliskości z Bogiem podążają ci, którzy każdego dnia rozważają zbawcze tajemnice z życia Jezusa i Jego Matki. To potężne zaplecze modlitewne dla wszystkich działań duszpasterskich, tak żywych w naszej diecezji, a szczególnie w naszej parafii.

Tymi słowami w dniu 1 stycznia 2021 roku, w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi powitano Biskupa Kieleckiego Jana Piotrowskiego w kościele parafialnym pod wezwaniem Chrystusa Króla w Krajnie, który przewodniczył Mszy świętej o godzinie 12:00 oraz poświęcił dziesiątek różańca znajdujący się na zewnątrz tamtejszej świątyni.

Ta symboliczna cząstka różańca świętego, którą poświęcił Ksiądz Biskup rozpoczyna się rzeźbą Chrystusa Frasobliwego, charakterystyczną dla regionu świętokrzyskiego, a kończy się rzeźbą Ducha Świętego, który ożywia, uświęca i daje siłę do mężnego wyznawania wiary. Wspomniany dziesiątek różańca, to dar dziewięciu róż różańcowych funkcjonujących na terenie parafii. W tej licznej grupie róż różańcowych znajduje się między innymi Młodzieżowa Róża Różańcowa, której patronuje Błogosławiona Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica oraz Różańcowa Róża Rodziców, której patronuje Święta Joanna Beretta Molla. Róże te swoją modlitwą, pracą i zaangażowanie w życie liturgiczne parafii wypraszają u Boga łaski dla całego Kościoła.

W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup Jan podkreślił, że czas Bożego działania domaga się relacji z Panem Bogiem, modlitwy, słuchania Słowa Bożego, a przede wszystkim otwarcia serca, aby Bóg był obecny w naszym życiu (…). W takim zrozumieniu relacji Boga do człowieka wzrastała Maryja – Matka Bożego Syna, którą dziś w całym Kościele czcimy jako Świętą Bożą Rodzicielkę. Zanim w Betlejem porodziła Jezusa, jako Święta Boża Rodzicielka, przede wszystkim uwierzyła i całkowicie zaufała Bogu. Była otwarta na Boże działanie i przyjęła to, co Bóg jej zaproponował jako niezwykły dar – aby była Matką Bożego Syna.

To właśnie dziś, w pierwszym dniu nowego roku Maryja uczy nas jak budować relację z Panem Bogiem , który jest naszym Ojcem mówił Ksiądz Biskup.

Duchowy i wzniosły wymiar obchodów Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla w Krajnie w szczególny sposób podkreśliła pięknie i starannie przygotowana przez Księdza Proboszcza Zbigniewa Chajskiego i Księdza Prefekta Michała Glina oprawa liturgiczna Mszy świętej. Zgromadzeni księża, służba liturgiczna ołtarza: ministranci, lektorzy, róże różańcowe, a także działający na terenie naszej parafii chór Hosanna, poprzez swoją obecność, modlitwę i posługę liturgiczną przyczynili się do uroczystego charakteru tego pięknego święta ku czci Maryi Świętej Bożej Rodzicielki.