Siewcy Słowa – komentarz do ewangelii na Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata