Setna rocznina odzyskania Niepodległości

Wspomnienie wszystkichwiernych zmarłych – 2 listopada
30 października 2018
Wirtualny spacer po naszym kościele
15 listopada 2018

Setna rocznina odzyskania Niepodległości

W niedzielę 11 listopada 2018 roku z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w kościele pod wezwaniem Chrystusa Króla

w Krajnie odbył się podniosły koncert pieśni i poezji patriotycznej pt. ,, Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Spektakl przygotowany został przez panie Agnieszkę Bujak, Annę Hińczę oraz księdza Michała Glina.

Wykonawcami występu byli uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Krajnie oraz chór parafialny ,, Hosanna”.

Uczniowie przedstawili publiczności m.in. wiersze Cypriana Kamila Norwida, Marii Konopnickiej, Władysława Bełzy czy Wisławy Szymborskiej oraz pieśni ,, Jest taki kraj” i ,, Biały krzyż”. Młodzież dla podkreślenia powagi chwili ubrana była odświętnie, a piersi zdobiły piękne kotyliony.

Chór ,, Hosanna” zaprezentował z kolei utwory : ,, Bogurodzica”, , Rota”, ,, Krzyż i orzeł” ,, Boże coś Polskę”. Punktualnie o godzinie dwunastej w ramach akcji ,, Niepodległa do hymnu!” bardzo uroczyście odśpiewany został hymn państwowy ,, Mazurek Dąbrowskiego”.

Przedstawienie odbyło się w przepięknej scenerii wykorzystującej nasze symbole narodowe: barwy biało-czerwone, wizerunek orła białego. Całości dopełniały kwiaty i płonące znicze w kolorach bieli i czerwieni.

Po koncercie uczniowie wzięli udział w mszy świętej odprawionej ku czci niepoległej ojczyzny. Nabożeństwu asystował poczet sztandarowy szkoły. Po mszy uczniowie wraz z panią dyrektor Ewą Lach oraz nauczycielkami udali się na pobliski cmentarz, gdzie przy zbiorowej mogile oddali hołd pomordowanym w pacyfikacji mieszkańcom Krajna .

Koncert pieśni i poezji patriotycznej odbył się w ramach projektu

,, Godność, wolność, niepodległość”.