Rocznica poświęcenia własnego Kościoła – uroczystość

Bp Jan Piotrowski udziela dyspensy na czas pandemii
23 października 2020
Noc świętych
1 listopada 2020

Rocznica poświęcenia własnego Kościoła – uroczystość

W niedzielę 25 października obchodzimy rocznicę poświęcenia kościoła własnego, czyli naszej parafialnej świątyni, w której gromadzimy się na modlitwie, słuchamy słowa Bożego, ale najważniejsze, że możemy się spotkać z Chrystusem i karmić jego Ciałem.

W ciągu roku są dwa szczególne dni dla parafii – to dzień jej patrona oraz rocznica poświęcenia. W dniu patrona obchodzona jest uroczystość odpustowa. Dzień poświęcenia kościoła jest analogią do przyjęcia przez człowieka chrztu świętego. Od czasu poświęcenia budynek kościoła staje się świątynią Boga. 

Poczucie bezpieczeństwa i radości

Nasz dom – ten rodzinny, to miejsce spokoju i radości. Chętnie do niego wracamy, bo czeka na nas żona, mąż, dzieci, rodzice czy babcia i dziadek. Tam mamy swoje rzeczy, tam mamy pokarm i ubranie, meble, kuchenkę, kaloryfer i łóżko. Traktujemy to miejsce za bezpieczne. To miejsce, w którym możemy przyłożyć głowę do poduszki i odpocząć. W naszym domu możemy przyjąć gości, dać im jeść i porozmawiać. Czy nie brakuje w nim czegoś, co jest najważniejsze? – Miłości?

Szczęśliwy jest ten dom, w którym otwierają się drzwi dla Chrystusa. Takim domem był dom Łazarza, Piotra czy Zacheusza, bo gościł w nich sam Jezus Chrystus. Takim domem jest nasza świątynia przy ul. Krakowskiej 18. To dom Boży, a w nim są: chrzcielnica, ołtarz, ambona, konfesjonał i (…) 

Przy chrzcielnicy zostaliśmy ochrzczeni – zapoczątkowana została nasza droga życia chrześcijańskiego. Ołtarz to stół w domu Bożym. Pierwszy ołtarz został zbudowany przez Noego po wyjściu z arki. Jezus Chrystus przypomniał znaczenie ołtarza – „Cóż bowiem ważniejsze, ofiara czy ołtarz, który uświęca ofiarę? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim leży” (Mt 23,19n). Na nim ofiaruje się za nas Chrystus, a przy nim karmi nas swoim Ciałem. Ambona to stół słowa Bożego. Zawsze uważnie słuchajmy słowa Bożego, a także słów kapłanów głoszących kazania czy homilie. Żeby spełnić pełną ofiarę Mszy Świętej przy ołtarzu musimy być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć Komunię Św. Konfesjonał – to ten mebel domu Bożego, w którym po wyznaniu grzechów sam Chrystus przebacza nam. Kapłan w Jego imię daje nam rozgrzeszenie. Konfesjonał to trybunał Bożego miłosierdzia, miejsce naszego pojednania z Bogiem i bliźnimi. 

Dziękujmy Bogu za nasz kościół, za obecnego w nim Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Przychodźmy do domu Boga, a On nas ugości, pokrzepi, przebaczy i da nam łaskę zbawienia.

 

za:https://podwyzszenie.pl/parafia/aktualnosci/597-nasz-kosciol-dom-bozy-rocznica-poswiecenia-kosciola-wlasnego