Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Wizyta duszpasterska w naszej parafii
30 grudnia 2018
Pielgrzymka ministrantów i młodzieży do Zakopanego
13 lutego 2019

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

W dniach 12-19 stycznia 51 osobowa grupa naszych Parafian udała się na pielgrzymkę do Ziemi świętej. Czas pielgrzymowania szlkakami naszego Zbawiciela był niesamowitym duchowym przeżyciem i czasem wyjątkowych rekolekcji. Odwiedziliśmy następujące miejsca:

Dzień 1:       PRZELOT DO IZRAELA        

Po wylądowaniu przejazd do Cezarei: zwiedzanie ruin rzymskiego akweduktu. Następnie przejazd do Hajfy: kościół Stella Maris, klasztor Karmelitański, panorama na ogrody Bahajskie i zatokę Hajfa. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg na północy Izraela (jeśli przylot jest w godzinach popołudniowych tego dnia jest jedynie przejazd do hotelu a Cezarea i Hajfa zwiedzane są w dniu 3)

Dzień 2:       G. BŁOGOSŁAWIEŃSTW – TABHA- KAFARNAUM – NAZARET 

Śniadanie. Przejazd dookoła Jeziora Galilejskiego: Góra Błogosławieństw, Tabha – miejsce cudownego rozmnożenia ryb i chleba oraz miejsce prymatu Piotra, Kafarnaum: Dom Piotra i stara synagoga, rejs po Jeziorze Galilejskim z modlitwą, śpiewaniem i tańcami. Dla chętnych możliwość degustacji ryby św. Piotra (ok. 20 USD/os). Zwiedzanie Nazaretu: Bazylika Zwiastowania i dom św. Józefa, gdzie mieszkała Święta Rodzina. Obiadokolacja i nocleg na północy Izraela.

Dzień 3:       G. TABOR – KANA – (HAJFA – CEZAREA) 

Śniadanie. Wjazd taksówkami wieloosobowymi (tzw szerut taxi) na górę Tabor. Następnie przejazd do Kany Galilejskiej, gdzie Jezus przemienił wodę w wino: dla chętnych możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz zakupu wina. (Jeżeli przylot do Izraela był w godzinach popołudniowych lub wieczornych: przejazd do Hajfy: kościół Stella Maris, klasztor Karmelitański, panorama na ogrody Bahajskie i zatokę Hajfa oraz Cezarei: zwiedzanie ruin rzymskiego akweduktu). Przejazd do Betlejem. Obiadokolacja. Nocleg w Betlejem.

Dzień 4:       BETLEJEM – EIN KAREM – YAD VASHEM 

Śniadanie. Zwiedzanie Betlejem – Bazylika Narodzenia Pana Jezusa. Kościół ten powstał w miejscu narodzenia Jezusa i jest najstarszym czynnym kościołem na świecie, Grota Mleczna, Grota św. Hieronima w kościele św. Katarzyny, Pole Pasterzy – gdzie aniołowie obwieścili pasterzom narodzenie Chrystusa. Przejazd do Ein Karem (kościół Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela). Muzeum Holokaustu: Yad Vaszem. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem. Dla chętnych zwiedzanie „Jerozolimy nocą” (ok. 25 USD/os): w programie przejazd przez dzielnice ortodoksyjnych Żydów – Mea Shearim, Menora pod Knesetem, panorama wieczorna na oświetlone Stare Miasto oraz przejście przez Dzielnicę Żydowską Starego Miasta pod Ścianę Płaczu.

Dzień 5:       JEROZOLIMA: G. OLIWNA – G. SYJON 

Śniadanie. Wyjazd autokarem na Górę Oliwną – panoramiczny widok na Wzgórze Świątynne oraz mury Starego Miasta. Następnie zwiedzanie kościoła Pater Noster – Ojcze Nasz, Kościół Dominus Flevit (Pan zapłakał), Ogród Oliwny – Getsemani i Bazylika Męki Pańskiej, kościół grobu Maryi. Góra Syjon – Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik oraz grób króla Dawida. Kościół In Galicantu. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

Dzień 6:       WADI QELT- JERYCHO – MORZE MARTWE – QUMRAN – KACAR EL JAHUD – BETANIA 

Śniadanie. Przejazd do kanionu Wadi Qelt (panorama), Jerycho (najstarsze miasto świata) – krótki postój pod Qarantal – Góra Kuszenia Jezusa oraz zdjęcia pod drzewem Sykomora (możliwość wjazdu kolejką linową na G. Kuszenia do Klasztoru Kuszenia – 15 USD/os). Plażowanie i kąpiel w Morzu Martwym na prywatnej plaży (największa depresja na świecie – 417 m ppm) a następnie Qumran – panorama na groty, gdzie znaleziono słynne zwoje Pisma Świętego. Wizyta nad Jordanem w prawdziwym miejscu chrztu Chrystusa – Kacar El Jahud. Następnie Betania: kościół i grobowiec Łazarza. Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

Dzień 7:       JEROZOLIMA: DROGA KRZYŻOWA 

Śniadanie. Wyjazd do Jerozolimy. Przejście przez bramę Ś. Szczepana, Kościół św. Anny i sadzawka Betesda, Droga Krzyżowa (nabożeństwo) od miejsca skazania Jezusa – Via Dolorosa – do Golgoty i Bazyliki Grobu Pańskiego. Czas na osobistą modlitwę. Zwiedzanie Kotel Maarawi (Ściana Płaczu).  Obiadokolacja i nocleg w Betlejem.

Dzień 8: JEROZOLIMA – TEL AVIV – WARSZAWA  

Wczesne śniadanie (kawa, herbata, ciastka) lub śniadanie (w zależności od godziny wylotu). Wyjazd na lotnisko Ben Gurion. Odlot do Warszawy. (Jeżeli wylot jest w godzinach wieczornych możliwe jest dodanie do programu Tel Avivu Jaffo oraz Emmaus).