I KOMUNIA ŚWIĘTA

Zyczenia Wielkanocne
20 kwietnia 2019
Sakrament bierzmowania
26 maja 2019

I KOMUNIA ŚWIĘTA

W dniu wczorajszym w naszej parafii 23 – osobowa grupa dzieci przystąpi do I Komunii świętej. Pamiętajmy o tych dzieciach oraz ich rodzicach w naszych modlitwach. Niech Jezus Chrystus prowadzi te dzieci ścieżkami życia.