Życie już ze swej natury jest podniesione do rangi świętości..