Dziękczynienie za plony

Wyprawka szkolna dla dzieci z domu dziecka
2 września 2021
Tradycyjna pielgrzymka na uroczystości odpustowe ku czci Krzyża świętego
7 września 2021

Dziękczynienie za plony

W niedzielę 5 września w naszej wspólnocie parafialnej dziękowaliśmy Bogu za plony tego roku. Niech Dobry Bóg będzie uwielbiony za wszystkie Jego dary, a szczególnie za dar Eucharystii i chleba.

a.