Dwie nowe róże różańcowe powstały w naszej parafii

bł. ks. Michał Sopoćko – błogosławiony, który pomaga nam dążyć do świętości
15 lutego 2020
Pielgrzymka do Włoch szlakiem „Włochy znane i nie znane” – 02.08. do 10.08.2020
20 lutego 2020

Dwie nowe róże różańcowe powstały w naszej parafii

W naszej parafii powstała Młodzieżowa Róża Różańcowa, której patronuje bł. Karolina Kózkówna oraz Róża Różańcowa Matek Modlących się za swoje dzieci, której patronuje św. Joanna Beretta Molla!

Zasady odmawiania Różańca

„Żywy Różaniec” jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz” 10 „Zdrowaś Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”.

„Najważniejszą rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała założycielka Żywego Różańca, służebnica Boża, Paulina Jaricot. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę.

Każda „Żywa Róża” składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy „zmianie tajemnic”. Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie „Żywej Róży” odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc (patrz zakładka INTENCJE 2014). Powierzają również Bogu inne poleceone intencje parafialne lub poszczególnych osób.

PODSUMOWUJĄC

1. Każdy członek Żywej Róży odmawia codziennie jedną, wyznaczoną na dany miesiąc, tajemnicę różańca (oczywiście może odmawiać cały różaniec, ale zawsze musi odmówić tajemnicę wyznaczoną)

2. Czyni to w wybranym przez siebie miejscu i czasie.

3. Pozostali członkowie Żywej Róży również odmawiają swoje tejemnice.

4. Każdego dnia Żywa Róża odmawia zatem cały różaniec! Mały wkład – wielka zasługa!

5. Tajemnice otrzymujemy na stałe.

6. Raz w miesiącu, w wyznaczonym dniu, Róże gromadzą się na Mszy św. i spotkaniu formacyjnym.

zobacz także: https://jozef.wloclawek.pl/zasady-kzr.html