Dekret Biskupa Kieleckiego odnośnie niedzielnych Mszy świętych

Słowo Biskupa Kieleckiego w obliczu epidemii koronawirusa
13 marca 2020
Transmisje Mszy św. i rekolekcji na żywo – podajemy linki
13 marca 2020

Dekret Biskupa Kieleckiego odnośnie niedzielnych Mszy świętych

Kielce, dnia 13 marca 2020 r.                 

 Nr OA – 38/20

 

DEKRET

       W związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, mając na względzie troskę o życie i zdrowie wiernych na terenie Diecezji Kieleckiej, kierując się normą kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego
z 1983 r., niniejszym udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

 

  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

       

        Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie polecam, aby osoby korzystające z niniejszej dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez udział we Mszy Świętej transmitowanej za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

Jednocześnie wprowadzam jako obowiązujące na terenie Diecezji Kieleckiej Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r.

 

 

                                                                                           † Jan Piotrowski

                                                                                         BISKUP KIELECKI

     Ks. Adam Perz

KANCLERZ KURII