Całonocna adoracja Pana Jezusa w grobie

Liturgia Wielkiego Piątku
13 kwietnia 2022
Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny
13 kwietnia 2022

Całonocna adoracja Pana Jezusa w grobie

CAŁONOCNA ADORACJA PANA JEZUSA W GROBIE

WIELKI PIĄTEK/WIELKA SOBOTA

20.00 – 21.00 – KRAJNO STARA WIEŚ PRZY SZOSIE

21.00 – 22.00 – MŁODZIEŻ

22.00 – 23.00 – KRAJNO WYMYŚLONA

23.00 – 24. 00 – KRAJNO POD WYMYŚLONA I STRÓŻNA

24.00 – 01.00 – KRAJNO POŁUDNIOWA

01.00 – 02.00 – KRAJNO PARCELE

02.00 – 03.00 – KRAJNO ZAGÓRZE

03.00 – 04.00 – KRAJNO POGORZELE

04.00 – 05.00 – GÓRNO PARCELE

05.00 – 06.00 – KRAJNO ŁĘKI

06.00 – 07.00 – STARA WIEŚ GÓRNA